Izjava o privatnosti

Tvrtka BIDD-SMOBOR d.o.o., OIB: 04857353497, adresa sjedišta: Matijaša Korvina 7, Samobor, je
voditelj zbirke osobnih podataka (u nastavku „mi“, „nama“ , „naš“) i je vlasnik web stranice
www.bidd-samobor.hr.

Stvorili smo ovu izjavu o privatnost kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te
kako bismo ih informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka naših partnera.

Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili
na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.
 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Naše poslovanje je od početka u cijelosti usklađeno s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka i
već je uključivalo pravila o privatnosti te obradi i zaštiti podataka, a sada je dodatno dopunjena
obvezom primjene GDPR (Opće uredbe o zaštiti podataka Europskog parlamenta) i Zakonom o
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Naša tvrtka imenovala je službenika za zaštitu podataka, to je Biserka Toth, voditelj računovodstva i
financijske službe, s uredom u službenim prostorijama tvrtke na adresi Matijaša Korvina 7 u Samoboru,
telefon broj 01/3366-100, e-mail: biserka.toth@bidd-samobor.hr.

Možete ju kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti i rukovanje
osobnim podacima.

Službenik za zaštitu osobnih podatka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno
Zakonu o Zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka.,
upozorava voditelja zbirke osobnih podatka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u
slučajevima i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka, brine o
izvršavanju obveza iz odredbi Zakona o zaštiti podataka i surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih
podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom podataka.
 

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi.

Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno,
osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni
identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski,
biometrijski, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Voditelj zbirke osobnih podatka uspostavio je Zbirku osobnih podataka zaposlenika i Zbirku osobnih
podatka poslovnih partnera.
 

OBRADA PODATAKA

Ovisno o kategoriji osobnih podataka, voditelj obrade obrađuje osobne podatke u skladu s zakonskom
osnovom i svrhom obrade, s tim da prikuplja isključivo onu količinu osobnih podataka nužnu za
ostvarivanje svrhe obrade osobnih podataka.

Podatke dobivene o vama koristimo jedino u svrhu presonalizacije i uspostave primarnog kanala
komunikacije s vama, radi povremenog slanja e-poruka, slanja faxom ili razgovora telefonom nužnim
za obavljanje redovnog poslovanja.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora vanjske površine objekta provodi se samo u svrhu koja
je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, a sustav je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.
 

ZAŠTITA VAŠIH PODATAKA

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje imamo u svojoj bazi podataka, koristimo fizičke, tehničke i
organizacijske mjere sigurnosti.

Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup osobnim
podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi pružili uslugu ili obavili
neki posao.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke na način koji jamči sigurnost osobnih podataka, tako da su
zaštićeni od neovlaštenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.
Osim toga, educiramo naše zaposlenika o važnosti povjerljivosti podatka te čuvanju privatnosti i zaštiti
osobnih podataka.
 

POHRANA I ROK ČUVANJA PODATAKA

Osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje
ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito ažuriramo i brišemo u zakonskim rokovima čuvanja
pojedine dokumentacije.

Voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke koje obrađuje o poslovnim partnerima nakon što
prestane nužnost za svrhu obrade ili ih periodički preispitati ako postoji zakonska obveza čuvanja
osobnih podatka trajnu ili određeno razdoblje u skladu s važećim propisima.
 

PRAVA POJEDINACA

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim
podacima koje imamo o Vama, molimo da kontaktirate službenika za zaštitu osobnih podataka.

Vašem zahtjevu ćemo udovoljiti, a ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku
obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razloga ne možemo ispuniti
Vaš zahtjev poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.
 

OBAVJEŠĆIVANJE O POVREDI OSOBNIH PODATAKA

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog
uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose,
čuvaju i obrađuju svrhom obrade.

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte
u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i
našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po
pojedince.

Obavijest o povredi nećemo slati u slučaju:
-ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primjenjene na osobne
podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi
koja im nije ovlaštena pristupiti;

-ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog
rizika za prava i slobode pojedinca;

-ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor i sredstva – u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem obavijesti
na našim službenim stranicama.
 

VAŠA PRIVOLA

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

BIDD-Samobor.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Pritisnite "Prihvati" ukoliko želite nastaviti koristiti web stranicu. Više informacija (Izjava o privatnosti)

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close